10. 05. 2022

Synodálny tím Žilinskej diecézy

Synodálny tím Žilinskej diecézy:
Spoločenská, ekonomická sféra
Meno, priezvisko, titul Profesia Oblasť záujmu - profesijné pôsobenie
Jozef Abafi Herec, divadeľný režisér - Žilina mládež, deti, rodiny, ekumenické hnutie,
školy, cirkevné školy (MŠ,ZŠ,SŠ),
katechéti, vysokoškoláci, kultúrna
oblasť - výtvarníci, herci,.
...
Marcela Dobešová, Ing.,RNDr. Predsedníčka Fóra života,Poradca pre Neziskové organizácie - Rajecké Teplice charita, farská charita, núdzni,
bezdomovci, rómovia, podnikatelia,
manažéri, poslanci - samospráva
a politický život
Peter Dubec, Mgr., Ing. Ekonóm Žilinskej diecézy zdravotníci, nemocniční duchovní,
sociálni pracovníci, podnikatelia, manažéri
Juraj Lukáč, Mgr. Podnikateľ - Ilava rodiny, podnikatelia, manažéri
Zdeno Pupík, PhD.,ThLic. Hovorca diecézy, riaditeľ Inštitútu Communio, šéfredaktor NŽD ekumenické hnutie, komunikačné
médiá
- časopis, TV, rozhlas, internet,...
Mária Súkeníková Admin. pracovníčka - Kysucké Nové Mesto rodiny
Sociálna sféra, zdravotníctvo
Meno, priezvisko, titul Profesia Oblasť záujmu - profesijné pôsobenie
Peter Birčák Riaditeľ Diecéznej charity v Žiline charita, farská charita, núdzni,
bezdomovci, rómovia
Anna Hasaliková, Mgr. Sociálna sestra - DSS Žilina seniori, klienti domovov dôchodcov
Juraj Jendrejovsky PhLic. Duchovná správa Univerzitnej nemocnice v Martine zdravotníci, nemocniční duchovní,
sociálni pracovníci
Školstvo, katechéza
Meno, priezvisko, titul Profesia Oblasť záujmu - profesijné pôsobenie
Ľuboš Bytčánek Mgr. Riaditeľ diecézneho školského úradu v Žiline školy, cirkevné školy (MŠ,ZŠ,SŠ),
katechéti
Ivan Moďoroši, Mgr. PhD. Duchovná správa Centra univerzitnej pastorácie v Martine vysokoškoláci
Jozef Možiešik, Mgr., PhD, ThLic. Riaditeľ diecézneho katechetického úradu v Žiline školy, cirkevné školy (MŠ,ZŠ,SŠ),
katechéti
Slavomír Trnka, Mgr Špirituál v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre bohoslovci, kapláni, farári,
výpomocní duchovní - seniori
Farnosti, rehole
Meno, priezvisko, titul Profesia Oblasť záujmu - profesijné pôsobenie
Ivan Belko, Mgr. Kaplán - Púchov mládež, deti, Miništranti
Anton Duník, Mgr. Farár - Kysucký Lieskovec rozvedení, bohoslovci, kapláni, farári,
výpomocní duchovní - seniori,
podnikatelia, manažéri, poslanci -
samospráva a politický život,
Financie,
odluka, nové možnosti
investovania
Marián Kováčik, Mgr. Dôchodca - Raková farnosť (pastoračná rada, farské
spoločenstvo
...)
Krzyszycha Wiesław MS, ThLic. Mgr. Farár Považská Bystrica-Rozkvet farnosť (pastoračná rada, farské
spoločenstvo...), rodiny,
rehoľníci
Ján Macej OFMCap, ThLic. Výpomocný duchovný, Žilina-Mesto rehoľníci, komunikačné médiá -
časopis, TV, rozhlas, internet,...
Mária Pavlíková, sestra Mariela OSF, Mgr., ThLic. Výchovná poradkyňa GSF Žilina rehoľníci
Ing. Vladimír Smatanik IT manažér, Vedúci spoločenstvo Efata;  Považská Bystrica farnosť (pastoračná rada, farské spoločenstvo...), mládež, deti, rodiny


Návrat späť