05. 11. 2013

Aktivita 8: Stretnutie mladých – poznávanie okolia Žiliny

Dňa 11.04.2013 po príchode autobusu s hosťami z Bialsko Biala nasledovala za sprievodu zamestnancov Žilinskej diecézy hodinová prehliadka mesta Žilina: Katedrála Najsvätejšej Trojice, Mariánske námestie, Kláštor kapucínov. Nasledovala prehliadka ďalších zaujímavých miest v okolí Žiliny. V rámci programu navštívili Rajeckú Lesnú, kde navštívili Baziliku a svetoznámy drevený betlehém. Program pokračoval návštevou hradu Strečno. Po prehliadke sa účastníci rozlúčili, autobus s účastníkmi sa vydal na spiatočnú cestu.Návrat späť