05. 11. 2013

Aktivita 7: Otvorenie výstavy – výtvarná súťaž

Dňa 11.04.2013 sme v Diecéznom centre otvorili výstavu výtvarných prác žiakov a študentov. V rámci programu organizátor Mgr. Ľuboš Bytčánek vyhodnotil a ocenil súťažiacich, ktorí výtvarne pracovali v rámci výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže" na motívy z Prvej knihy Kráľov, Knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša. Spoločná téma vybraných kníh bola Syn Dávidov. Spolu súťažilo v 9 kategóriách 27 výtvarných prác žiakov a študentov škôl Žilinskej diecézy, ako aj z diecézy Bielsko Biała. Na vyhodnotenie do Žiliny pricestovalo 110 žiakov, študentov a pedagógov z celej diecézy a tiež 40 - členná skupina z diecézy Bielsko Biala. V programe sa pokračovalo na spoločnej Slovensko - Poľskej sv. omši v kostole Obrátenia sv. Pavla aj za účasti kňazov z Poľska. Program sme zakončili spoločným obedom v Diecéznom centre. Víťazné výtvarné práce boli umiestnené na obrazový závesný systém s osvetlením zakúpený v rámci projektu, čím vznikla v aule diecézneho úradu galéria výtvarných prác. Výstavu najlepších prác si bolo možné pozrieť počas pracovných dní od 8,00 do 16,00hod do 17. mája 2013 v aule Diecézneho centra.

 

 Návrat späť