10. 01. 2014

Aktivita 18: Hodnotiace stretnutie k projektu

V závere roka 2013 sa uskutočnilo v Diecéznom centre v Žiline záverečné hodnotiace stretnutie. Aktivita prebehla vrámci projektu „Stretnutia mladých – poznanie, orientácia, angažovanosť" Reg. č. PL-SK/ZA/IPP/III/050. Manažér projektu Mgr. Ľuboš Bytčánek, Ing. Dušan Václav, Daniela Chovancová a finančný manažér Paulína Opálková zhodnotili nasledovné aktivity realizované vrámci projektu:

· Výtvarná výstava s Poľskou účasťou,

· Tvorba videa o misiách a regióne Bielsko,

· Workshopy pre mladých o regióne Bielsko-Biala,

· Semináre pre farské charity,

· Stretnutie mladých v Bielsko-Biała avŽiline,

· Workshopy na tému misie a inkulturácia,

· Tvorba publikácií zo seminárov a k workshopom,

· Tvorivé dielne – remeslá na Trojmedzí,

Vďaka projektu sa zabezpečil pre Diecézne centrum obrazový závesný systém, IKT technika, kancelársky materiál, prebehla rekonštrukcia webového sídla Žilinskej diecézy a iné. Podrobnosti o realizácii a priebehu aktivít sú uverejnené na webovom sídle www.dcza.sk/projekty. V závere stretnutia manažér projektu Mgr. Ľuboš Bytčánek poďakoval všetkým za spoluprácu ako aj ochotu pracovať v tomto tíme.
Návrat späť