03. 02. 2014

Aktivita 16: Workshopy – inkulturácia, misie

V mesiaci december sa uskutočnili vaule Diecézneho centra, ale aj na škole Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského workshopy omisijných krajinách Keňa a Sibír. Jednotlivými krajinami nás sprevádzali misijný dobrovoľníci Peter Vasko, Ivana Vršanská – misijná krajina Keňa aElena Holá – misijná krajina Sibír. Títo prežili niekoľko mesiacov v menovanej krajine a takto mohli zakúsiť klimatické podnebie, stravu, prácu ako aj náročnosť pre život v týchto častiach sveta.Prvé workshopy/2/ sa realizovali v Diecéznom centre v Žiline 4.12.2013. Lektorkou bola Ivana Vršanská, ktorá bola na misii v Keni. O krajine rozprávala s pomocou prezentácie, pričom doniesla aj nejaké veci na ukážku /peniaze, bambus, rôzne náramky a náušnice/. Deťom ukázala aj ovocie a tiež doma pripravila jedlo z krupice, ktoré sa je namiesto zemiakov. Deti si skúsili vyrobiť náramok z korálok a tiež kresliť a písať zaujímavosti, ktoré sa dozvedeli. Obohatením bol jazyk – švahilčina v ktorej sa naučili spievať pieseň.Lektorka Ivana Vršanská realizovala ďalšie workshopy /3/ na Obchodnej akadémii sv. Tomáša Akvinského. Tu bola možnosť počas workshopov aj maľovať alebo kresliť.13.12.2013 sa realizovali paralelne workshopy /2/ o misiách na Sibíri – lektor Mgr. Elena Holá a workshopy/3/ o krajine Keňa – lektor Peter Vasko. Tu účastníci mohli kresliť, maľovať ale aj písať o veciach spojených s krajinou o ktorej bol workshop. 14.12.2013 lektor Peter Vasko zrealizoval workshopy /2/ o misijnej krajine Keňa. Účastníci sa zaujímali hlavne o život v danej krajine, možnej adaptácii sa v nej. Zaujímala ich tiež možnosť, ako sa môže dostať človek do nejakej krajiny na misie.
Návrat späť