03. 02. 2014

Aktivita 14: Tvorba publikácie k seminárom

Počas seminárov farských charít sa spracovával materiál, aby na poslednom stretnutí bol k dispozícií zborník z týchto seminárov. Do 13.12.2013 sa podarilo spracovať materiál, graficky upraviť p. Kollárovou a dať vytlačiť zborník v počte 200 ks. Tento zborník sa na poslednom seminári farských charít 13.12.2013 odovzdal účastníkom seminára. Zvyšné kusy boli odovzdané Farskej charite.Na stiahnutie

obalka po korekture.pdfNávrat späť