05. 11. 2013

Aktivita 13: Stretnutie mladých v Bielsko-Biala

V dňoch 13.6. - 14.6.2013 sa uskutočnilo stretnutie mladých v mestečku Kaczyce neďaleko Bielsko-Biala v Poľsku. Návštevy regiónu Bielsko-Biala oblasti sa zúčastnilo 40 žiakov základných a stredných škôl Žilinskej diecézy, vrátane pedagogického dozoru. V rámci priateľského stretnutia nás hostitelia previedli historickými pamiatkami mesta Bielsko - Biala a Cieszyna. Priateľské vzťahy a kontakty utužili účastníci s poľskou mládežou pri spoločnom večernom programe, grilovačke a spoločenských hrách v Ľudovom dome v Kaczycach. Vhodný bol aj výber ubytovania, kde žiaci mali širokú možnosť športového vyžitia. Program pripravila Barbara Bielyk za poľského partnera.

 

 

 Návrat späť