03. 02. 2014

Aktivita 11: Tvorba publikácie k workshopom

V mesiaci august Dr. Mária Chlebanová – koordinátor 1 pripravila materiál /texty, fotografie/ do publikácie misie a inkulturácia. Materiál odoslala v elektronickej podobe na spracovanie p. Kollárovej - grafik. Po grafickej úprave /korektúra, zalomenie textov, návrh obálky a iné./ bol elektronicky odoslaný do p. Kurhajcovi - tlač. V tlačiarni vytlačili 200 ks publikácie, ktorá bola použitá a odovzdaná na workshopoch o misiách účastníkom.
Návrat späť