05. 11. 2013

Aktivita 10: Workshopy pre mladých: Misie a inkulturácia

V stredu 5. júna 2013 sa uskutočnili v sále diecézneho centra v Žiline dva workshopy pre žiakov a študentov škôl s témou misií a inkulturácie. Lektorka MUDr. Jana Brtáňová strávila rok svojho života v Južnom Sudáne. Pôsobila ako lekárka a žila na misijnej stanici v Tonj. Žiakom priblížila prezentáciou a fotografiami život v tejto krajine, zvyky tradície, odlišnosti. Žiaci sa v diskusii pýtali na to, čo ich zaujímalo. Po občerstvení bola praktická časť - žiaci si mohli vyskúšať rôzne spôsoby využitia šatky, ktorú sudánčania používajú (nosenie detí, ochrana pred slnkom, oblečenie, ...). Žiaci mali možnosť vidieť predmety z tejto krajiny a krátke video nakrútené priamo v Južnom Sudáne.
Prvý workshop bol 8.30-10.00 hod pre 6. Ročník Spojenej školy Kráľovnej pokoja zo Žiliny a druhý workshop 10.00-12-30 pre študentov druhého ročníka Obchodnej akadémie Tomáša Akvinského zo Žiliny.

Žiaci i pedagogický dozor vyjadrili vďaku i obdiv a tiež záujem a takýto druh workshopov začiatkom nového školského roka, ktoré sa uskutočnia v rámci projektu.
Návrat späť