Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline

Dňa 23. marca 2017 bola vyhlásená verejná architektonická súťaž overená Slovenskou komorou architektov „Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline". Vyhlasovateľom verejnej súťaže je s poverením RKC Žilinská diecéza spoločnosť KREATIM, s.r.o., Prídavkova 41/A, Bratislava. 

Predpokladom realizácie víťazného návrhu je nájdenie vhodných priestorov pre služby poskytované Diecéznou charitou Žilina a ubytovanie bývajúcim v Rúžičkovom dome, úspešné rokovania s víťazom súťaže a získanie finančných zdrojov na  realizáciu projektu. Konečný termín odovzdania návrhov je 14. júna 2017 do 15.00 h. Bližšie informácie o prebiehajúcej súťaži je možné nájsť na internetových stránkach Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a na internetovej stránke vyhlasovateľa súťaže spoločnosti KREATIM, s.r.o. www.kreatim.sk.


Prestavba Ružičkovho domu a návrh po ...