23. 07. 2018

Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov

Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov

Názov žiadateľa: Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza

Názov projektu: Investujme do predprimárneho vzdelávania!

kód ITMS 302021H833 "Novostavba cirkevnej materskej školy I. etapa - Púchov"

Cieľ projektu: Zlepšiť kvalitu života a poskytovanie verejných služieb vytváraním podmienok pre zvyšovanie hrubej zaškolenosti detí materských škôl pri súčasnom zlepšení príjmovej situácie rodín.

Špecifické ciele projektu:

1. Vybudovanie materskej školy na odstránenie chýbajúcich kapacít v oblasti predprimárneho vzdelávania

2. Vytvorenie podmienok pre umiestnenie detí s potrebami inkluzívneho vzdelávaniaNa stiahnutie

plagat IROP.docxNávrat späť