23. 11. 2019
Domov   >   Kalendár

Projekty - Cesta obnovy života a vzťahov

Neformálne skupiny

Na stiahnutie

008 - Kto spieva, dvakrát sa modlí.pdf
006 - Koncert Mariána Bangu v kostole v Kotešovej.pdf
012 - Evanjelizácia v obci Turie-Effeta.pdf
007 - Zájazd do koncentračného tábora Osvienčim.pdf
013 - Knižnica spoločenstva SOM - Saletínska Oáza Mladých.pdf
010 - Zvýšenie atraktivity mládežníckych stretnutí formou zábavy a upevnenia vzťahov.pdf
016 - Miništrantské formačno-športové stretnutia.pdf
011 - Letný tábor detského spevokolu.pdf
015 - Kostol pre deti (1).pdf
018 - Rodinný tábor.pdf
019 - Farská púť (1).pdf
017 - Biblické trojdnie pre deti a mládež.pdf
021 - Centrum Svätej Rodiny.pdf
020 - Muži, ktorí milujú a bojujú.pdf
022 - Farské dni pre deti.pdf
025 - Nová krv.pdf
024 - Letný Miništrantský tábor.pdf
023 - Posilnenenie možnosti pre vznik malého spoločenstva rodín vo farnosti.pdf
027 - Duchovná obnova pre deti.pdf
028 - Triangel cup - miništrantský futbalový turnaj farnosti Čierne.pdf
029 - Ja som Cesta, Pravda a Život - putovanie so sv. Cyrilom a Metodom.pdf
038 - Átrium Dobrého pastiera vo farnosti Žilina - Vlčince.pdf
030 - Posolstvo Betlehemského svetla.pdf
031 - Športový deň pre rodiny.pdf
033 - Duchovná obnova pre rodiny.pdf
036 - Víkendové kurzy pre snúbencov.pdf
039 - Viac Kráľovstva do manželstva - Večer príbehov.pdf
043 - Prechádzky s národnými svätými.pdf
040 - Športom k Bohu.pdf
056 - Kniha ako pomocník duchovného rastu.pdf
049 - Kúpa technického vybavenia pre chválový tím spoločenstva Chairé.pdf
054 - Spoločne rastieme.pdf
065 - Miesto pre rodiny.pdf
070 - Kurz pre rodičov tínedžerov.pdf
074 - Farská knižnica biblických románov Hadaša.pdf
087 - Up2Me_KNM.pdf
071 - _Pomôž mi, aby som sa priblížil k Bohu sám._.pdf
032 - Stretkáči.pdf
083 - PRAMEŇ - V rytme modlitby.pdf
005 - Stretnutie veriacich pri kaplnke na Valchovej.pdf
100 - Skúšobňa pre mladých na Hájiku.pdf
092 - Evanjeliovo (sa nechať) viesť.pdf
004 - Horčičné zrnko.pdf
088 - Obnova a rozšírenie knižnice a jej efektívne využitie pre posilnenie duchovného života vo farnosti.pdf
098 - Športom k viere.pdf
086 - PS_ I LOVE YOU....pdf
077 - Hráme o život.pdf
057 - Katechézy Dobrého Pastiera.pdf
044 - Prvoprijímajúce deti na ceste za Ježišom.pdf
073 - Osobná formácia štúdiom Sv. Písma a Katechizmu Katolíckej cirkvi.pdf
037 - Up2Me - 12-14.pdf
042 - Spoločnou hrou bližšie k Bohu.pdf
064 - Farská klubovňa.pdf
046 - Pokračovanie v diele Žofie Bosniakovej _ A verzia.pdf
035 - Vodenie detí na krúžky.pdf
050 - Zriadenie oddelenia kresťanskej literatúry v priestoroch mestskej knižnice.pdf
081 - Zlepšenie kvality detských stretiek vo VIšňovom.pdf
014 - Duchovná obnova rodín farnosti Ilava.pdf
026 - V spoločenstve je sila.pdf
062 - Farský tábor.pdf
053 - Večer pre manželov - prehĺbenie nášho vzťahu, žiť šťastie lásky.pdf
078 - Budovanie spoločenstiev rodín evanjelizáciou v prírode.pdf
058 - Spevom bližšie k Bohu.pdf
084 - Knižné búdky.pdf
066 - Budovanie nových rodinných spoločenstiev vo farnosti, ako priestoru pre novú komunikáciu, zdieľanie sa a zapálenie sa pre živú vieru a službu v rodinách a jej odovzdanie ďalšej generácii.pdf
082 - Spoločenstvo medzi mladými budované nimi samými.pdf
047 - Ruža pre domov seniorov.pdf
093 - Spoločné nedeľné stretnutia pri samovare_kávovare.pdf
051 - Farská päť do Hronského Beňadiku.pdf
041 - Spievame Bohu.pdf
052 - Farský deň pre rodinu.pdf
045 - Pokračovanie v diele Žofie Bosniakovej _ B verzia.pdf
034 - Od srdca k srdcu.pdf
055 - Slávenie svätej omše ako spoločenstvo.pdf
097 - SENIOR.pdf
094 - Spojení v rozmanitosti.pdf
090 - Duchovná obnova pre aktívnu mládež.pdf
095 - Duchovná obnova pre birmovancov z farnosti.pdf
103 - Komunitné večery.pdf
068 - Srdce, kotva, kríž.pdf
099 - Obohatenie mládežníckeho stretka.pdf
091 - Zážitkový stanový tábor.pdf
067 - Chrámový zbor pri kostole sv. Jozefa Robotníka.pdf
076 - Identita muža.pdf
069 - Podpora stability rodín.pdf
079 - Liturgnia v živote kresťana - knižná publikácia.pdf
080 - Budovanie farnosti ako spoločenstva spoločenstiev - Závršanský kermáš, 20. výročie posviacky Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na Závrší.pdf
072 - Upečme si Spoločenstvo.pdf
102 - Dávidov stánok - nepretržité uctievanie Pána chválami.pdf
096 - Duchovná obnova pre deti.pdf
061 - Be my friend.pdf
063 - Lepší zvuk pre ľudský sluch.pdf
101 - Prehĺbenie spoločenstva mladých dievčat.pdfNávrat späť