29. 11. 2019

Vysielacia svätá omša

Pozývame všetkých koledníkov a ich rodiny na vysielaciu svätú omšu, ktorá bude

v sobotu 14. decembra 2019 vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Oščadnici

so začiatkom o 10.00 h

Otec biskup Tomáš Galis požehná a vyšle koledníkov do celej našej diecézy ohlasovať radostnú zvesť. Zároveň budeme ďakovať za 25 rokov koledníckej akcie Dobrá novina. Preto vyzývame koledníkov, aby prišli oblečení v krojoch alebo v koledníckom oblečení. Po sv. omši bude občerstvenie a krátky program (kapela, tvorivé dielne). Najlepšie oblečená kolednícka skupina bude odmenená.Návrat späť