14. 01. 2019

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov vo Vrútkach

Len o spravodlivosť sa budeš usilovať. Dt 16, 18-20
Pozývame všetkých kresťanov na spoločné ekumenické modlitby chvál v nedeľu 20. januára 2019 o 19.00 h vo Farskom kostole sv. Jána Krstiteľa vo Vrútkach.

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18. - 25. januára 2019


Návrat späť