07. 01. 2019

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v Žiline

„Len o spravodlivosť sa budeš usilovať." (Dt. 16.18-20). Tak znie motto tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý bude tradične prebiehať od 18. do 25. januára.

V Žiline sa budú konať modlitby nasledovne (so začiatkom vždy o 18.00 h):

18. január 2019 (piatok)

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Škultétyho 7

19. január 2019 (sobota)

Cirkev bratská, ZUŠ, Dolný Val 2

20. január 2019 (nedeľa)

Evanjelická cirkev a. v., kostol, Námestie Žilinskej synody 2

21. január 2019 (pondelok)

Otvorený kresťanský zbor, Závodská cesta 23

24. január 2019 (štvrtok)

Gréckokatolícka cirkev, chrám, Nanterská 24, Vlčince

25. január 2019 (piatok)

Rímskokatolícka cirkev, Kostol sv. Barbory, Hurbanova 14

Pre organizátorov Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov


Návrat späť