09. 10. 2020

Sviečka za nenarodené deti 2020

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov.
Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 občianske združenie Fórum života – najväčšia pro-life platforma spolu s partnermi.


Vďaka našim dobrovoľníkom je možné si sviečky (plastové alebo sklenené) zakúpiť na rôznych miestach – hlavne v kostoloch, v centrách pre rodinu, na cintorínoch a vo vybratých obchodoch. Aj v roku 2020 sa chystá takýto predaj, ale jeho realizácia bude závisieť od pandemickej situácie. Aktuálne informácie nájdete vždy na tejto stránke alebo na sociálnych sieťach Fóra života.

Sviečku je možné si aj tento rok zakúpiť virtuálne a tak podporiť projekty a činnosť Fóra života.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým dobrovoľníkom, partnerom, priaznivcom a štedrým darcom, bez ktorých by sa nemohol realizovať tento projekt a ani pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Viac informáciíNávrat späť