08. 10. 2019

Sviečka za nenarodené deti 2019

Občianske združenie Fórum života aj tento rok organizuje pravidelnú zbierku.
 Poznáte ju ako Sviečku za nenarodené deti. Kúpou malej sviečky spravíte naraz niekoľko veľkých krokov: finančne podporíte projekty konkrétnej pomoci Fóra života: napríklad projekt Zachráňme životy, v ktorom pomáhajú tehotným ženám, ktoré sa rozhodli dieťa si nechať a neísť na potrat; alebo projekt Kontaktno-informačných centier Femina v Leviciach, Prešove a Snine, kde sa zameriavajú najmä na ženy a matky v ťažkej životnej situácii. Fórum života od roku 2018 sieťuje aj ďalšie pomáhajúce organizácie vo všetkých krajoch Slovenska v projekte Medzigeneračná solidarita a ochrana ľudskej dôstojnosti. Druhý krok je, že zapálením sviečky v čase Pamiatky zosnulých ukážete, že aj Vám záleží na každom ľudskom živote – aj tom nenarodenom. V roku 2018 bolo na Slovensku evidovaných viac ako 15-tisíc potratov. Umelých potratov bolo vykonaných 7350 a takmer 8-tisíc žien prežilo v minulom roku spontánny potrat. Pre všetky tieto ženy to bola a stále je náročná situácia. Potrebujú, aby sme pri nich stáli, osobne i v modlitbe. Malá sviečka stojí euro, veľká v skle 4 eurá. Sviečky sa budú predávať od 19. októbra do 2. novembra
2019. 

Fórum života Vám ďakuje za podporu.

Viac informáciíNávrat späť