31. 07. 2020

Sobota Božieho milosrdenstva na hore Butkov

8. augusta 2020 Vás pozývame do farnosti Ladce 

8. augusta 2020

Program:

  • do 9.30 hod Stretnutie pútnikov na parkovisku pred cementárňou v Ladcoch
  • 9.30 hod Odchod autobusov od cementárne pod chatu Muflónka a putovanie krížovou cestou na horu Butkov
  • 10.00 hod Odchod autobusov od cementárne (označených) so staršími a ZŤP pútnikmi cez lom do Skalného sanktuária. Pripoja sa osobné autá s vozíčkarmi
  • 11.45 hod Prednáška o príbehu hory Butkov
  • 12.00 hod Slávenie svätej omše v Skalnom sanktuáriu s korunkou k Božiemu milosrdenstvu a s eucharistickým požehnaním -hlavným celebrantom je Mons. Michal Janech, spieva Zbor sv. Ondreja z Diviny
  • 13.15 hod Individuálna prehliadka sanktuária spojená s osobnou modlitbou
  • 13.30 hod Spoločný odchod autobusov so staršími a ZŤP pútnikmi na parkovisko

 

V prípade nepriaznivého počasia, ktoré by neumožnilo pútnikom výstup na horu Butkov, bude videoprezentácia o Skalného sanktuária, prednáška a slávenie svätej omše presunuté do kostola Božieho milosrdenstva v Ladcoch. V takomto mimoriadnom prípade je začiatok svätej omše v kostole v Ladcoch stanovený na 10.30 hod.

Organizovanie Soboty Božieho milosrdenstva bude rešpektovať hygienické pokyny a obmedzenia platné v čase konania podujatia.Návrat späť