01. 04. 2020

Sledovanie svätých omší

V našej Cirkvi prežívame pôstny čas, kedy sa máme viac zamerať na obnovu vzťahu s Bohom. 
Hoci sa nemôžeme fyzicky zísť a zjednotiť na posvätných miestach, máme v dnešnej dobe aj iné prostriedky, ktoré nám môžu pomôcť k jednote v modlitbe. Farnosť Dobrého pastiera Žilina – Solinky vás pozýva na duchovné zjednotenie a sledovanie sv. omše, adorácie, krížovej cesty a posvätného ruženca. Môžete ich sledovať online cez YouTube kanál: www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky. Snažme sa aj v týchto dňoch o väčšiu jednotu pri modlitbe v našich rodinách. Nech naše domy a byty sa stanú posvätnými miestami, do ktorých cez našu vieru a jednotu vstupuje Boh pokoja a novej nádeje.
Program vysielania z farnosti Dobrého pastiera Žilina – Solinky:

Sv. omša Adorácia Krížová cesta Ruženec
Pondelok 18:00 17:00 16:15
Utorok 18:00 17:00 16:15
Streda 18:00 17:00 17:00
Štvrtok 18:00 17:00 16:15
Piatok 18:00 * 17:00 17:00
Sobota 18:00 19:00 (Taizé)
Nedeľa 10:30 18:00 18:00

* V piatok 27. marca 2020 bude výnimočne zmena v programe: o 18:00 h bude najskôr adorácia (podľa výzvy pápeža, uvedenej nižšie) a potom o 19:00 h sv. omša.
Svätý Otec pozval veriacich pripojiť sa v piatok 27. marca o 18:00 h cez médiá k spoločnej modlitbe, počúvaniu Božieho slova a adorácii, ktorej bude predsedať na prázdnom námestí pred Bazilikou sv. Petra. Adoráciu pápež František zakončí eucharistickým požehnaním Urbi et Orbi.
Toto eucharistické požehnanie určené mestu Rím a celému svetu bude spojené s možnosťou získať úplné odpustky, v duchu dekrétu Apoštolskej penitenciárie vydaného v súvislosti s naliehavou situáciou nákazy Covid-19.

Sväté omše môžete sledovať tiež:

Rádio LUMEN - www.lumen.sk:
denne
- 8:30 h, 18:00 h.

Televízia LUX - www.tvlux.sk, facebook, YouTube:

pondelok - piatok - 7:00 h, 12:00 h, 18:30 h
sobota7:00 h, 18:30 h
nedeľa10:00 h, 18:30 h
Návrat späť