12. 10. 2019

Putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul - program

Program k príchodu relikvií sv. Vincenta v Žilinskej diecéze

Program

15. októbra 2019 (utorok) Varín

16. októbra 2019 (streda) Teplička nad Váhom

17. októbra 2019 (štvrtok) Strečno

 • 9:00    -  slávnostné privítanie relikvií 
 • 9:15    -  osobné uctenie relikvií
 • 11:00  -  modlitba posvätného ruženca s myšlienkami sv. Vincenta
 • 12:00  -  osobné uctenie relikvií
 • 15:00  -  korunka Božieho milosrdenstva
 • 15:20  -  litánie k sv. Vincentovi
 • 15:30  -  čnosti sv. Vincenta
 • 17:00  -  duchovný program detí a mládeže
 • 17:30  -  modlitba svätého ruženca - deti
 • 18:00  -  slávnostná svätá omša spojená s  požehnaním kaplniek zázračnej p. Márie
 • 18:45  -  adorácia pred vystavenou sviatosťou oltárnou 
Po sv. omši možnosť osobného uctenia relikvií sv. Vincenta de Paul do 19.30 hod. 

18. októbra 2019 (piatok) Martin, Farský kostol sv. Martina

 • 10.00 h - privítanie relikvií
 • 10.45 h - Uctenie relikvií klientmi diecéznej charity
 • 11.15 h - Modlitba posvätného ruženca s myšlienkami sv. Vincenta (žiaci cirkevných škôl)
 • 12.00 h - Adorácia pred vyloženou sviatosťou oltárnou
  • Kým je Ježiš pre sv. Vincenta
  • sv. Vincent a jeho vzťah k chudobným
  • Prorok dobročinnej lásky
 • 14.00 h - Osobné uctenie relikvií
 • 15.00 h - Korunka
 • 15.20 h - Čnosti sv. Vincenta
 • 16.00 h - Akadémia
 • 17.00 h - Litánie k sv. Vincentovi, modlitba
 • 17.30 h - Svätá omša k sv. Vincentovi
 • 18.30 h - Osobné uctenie relikvií
 • 19.00 h - Prezentácia
 • možnosť uctenia si relikvií do 21.00 h

19. októbra 2019 (sobota) Martin, Farský kostol sv. Martina

 • 5.45 h - Ranné chvály, odchod relikvií

19. októbra 2019 (sobota) Oščadnica

 • 07.45 h Privítanie relikvií na námestí starostom a zastupiteľstvom, procesia so zástavami do kostola
 • 08.00 h Slávnostná svätá omša
 • 09.00 - 10.00 h Súkromné uctenie relikvií
 • 10.00 - 11.00 h Modlitba posvätného ruženca, litánie (Ružencové bratstvo)
 • 11.00 - 12.00 h Eucharistická adorácia - moderovaná (ZZM H. Vadičov)
 • 12.00 - 13.00 h Súkromné uctenie relikvií
 • 13.00 - 14.00 h Modlitba posvätného ruženca, litánie (Františkáni)
 • 14.00 - 15.00 h Akadémia (mládež)
 • 15.00 - 16.00 h Korunka k Božiemu Milosrdenstvu, Krátky film o sv. Vincentovi de Paul
 • 16.00 - 17.00 h Modlitba posvätného ruženca, litánie (ZZM)
 • 17.00  Záverečná svätá omša, rozlúčka s relikviami sv. Vincenta

19. októbra 2019 (sobota) Žilina, Kostol Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár)

 • 19:30 h – Privítanie relikvií sv. Vincenta de Paul
 • 20:15 h – Uctenie relikvií, ruženec svetla
 • 21:00 h – Zatvorenie chrámu

20. októbra 2019 (nedeľa) Žilina, Kostol Obrátenia sv. Pavla v Žiline (Sirotár)

 • 07:15 h – Uctenie svätca, modlitba radostného ruženca
 • 08:00 h – Svätá omša, po sv. omši uctenie relikvií v tichej adorácii
 • 10:00 h – Slávnostná svätá omša s otcom biskupom Tomášom Galisom
 • 11:30 h – Hudobno-slovné pásmo k sv. Vincentovi de Paul s chrámovým zborom PASTOR BONUS
 • 13:00 h – Uctenie relikvií v tichej adorácii
 • 14:00 h – Adorácia pri Najsvätejšej oltárnej sviatosti
 • 15:00 h – Korunka Božieho milosrdenstva
 • 15:30 h – Uctenie relikvií v tichej adorácii
 • 17:00 h – Svätá omša
 • 17:50 h – Litánie k sv. Vincentovi de Paul
 • 18:00 h – Rozlúčka s relikviami sv. Vincenta de Paul

21. októbra 2019 (pondelok) Fačkov

22. októbra 2019 (utorok) Rajec

Duchovná príprava – Kostol sv. Ladislava v Rajci
 • 13.10. (nedeľa) - 21.10. (pondelok) Deviatnik k sv. Vincentovi de Paul
Nedeľa 20.10.2019 14:00 
Modlitba misijného ruženca + film o živote sv. Vincenta
Utorok 22.10.2019 – Kostol sv. Ladislava v Rajci
Celodenný sprievodný program: 
RODINA JE NENAHRADITEĽNÁ ; Sv. Vincent - patrón pestúnskych a adoptívnych rodín
(počas dňa budú v kostole umiestnené zamyslenia a modlitby za rodiny, ktoré prijali deti narodené iným rodičom)
Farská charita a sv. Vincent – počas dňa sa môžete dozvedieť viac o farskej charite v Rajci a podporiť jej 
aktivity- osobnou angažovanosťou alebo aj hmotne
 • 8:45 sv.omša ku cti sv. Vincenta de Paul spojená s prijatím relikvií v našej farnosti (hudobný sprievod: organ + Spievajme Pánovi)
 • 9:30-15:00 sv. Vincent a žiaci – príležitosť osobne si uctiť relikvie sv. Vincenta a zároveň sa dozvedieť viac o jeho živote (žiaci základných a stredných škôl)
 • 12:00 Anjel Pána so sv.Vincentom + sv. Vincent de Paul aktuálny aj dnes
 • 15:00 Korunka Božieho milosrdenstva a sv. Vincent (Spoločenstvo kresťanskej lásky v Rajci) + sv. Vincent a ľudové misie
 • 16:00 sv. Vincent de Paul jeho život a služba – film cca 20min.
 • 17:45 Modlitba posvätného ruženca so sv. Vincentom – dramatizovaná (ZMM Rajec)
 • 19:00 – 20:00 Adorácia so sv. Vincentom de Paul (spev a hudobný sprievod: Zbor sv. Ladislava)
 • 20:00 vešpery so sv. Vincentom de Paul + rozlúčka s relikviami

23. októbra 2019 (streda) Belušské Slatiny

24. októbra 2019 (štvrtok) Púchov

25. októbra 2019 (piatok) Pruské

 Zo srdca Vás pozývame! Príďte!Návrat späť