13. 09. 2019

Pozvánka na misijné stretnutie

Misijný sekretariát - pallotíni Vás srdečne pozýva na stretnutie s diecéznym biskupom z Gikongoro v Rwande 
Mons. Célestinom Hakizimana (v diecéze Gikongoro podporujú slovenskí adoptívni rodičia už viac ako 400 detí) a dlhoročným pallotínským misionárom pátrom Piotrom Kalinowským, ktorý pôsobí v Rwande a Demokratickom Kongu. 
  • 18. septembra 2019 (streda)
  • Farský kostol sv. Františka Assiského v Štiavniku 
Program 
  • 17.00 h stretnutie s hosťami z Rwandy
Bližšie informácie:
Misijný sekretariát - pallotíni
Sološnická 20, 841 04 Bratislava
adopcia@pallotini.sk, www.pallotini.sk
tel.: 02/43191030, 0915 641 387


Návrat späť