05. 04. 2019

Misijná púť detí

Pozývame Vás na Misijnú púť detí do Rajeckej Lesnej.

 • Dátum: 11.5.2019
 • Miesto: Rajecká Lesná
 • Téma: Putujeme s blahoslavenou Ankou Kolesárovou

 

Prihlásenie

Program
 • 08.00 – 09.00 h prezentácia
 • 09.00 – 10.00 h úvodné stretnutie, nácvik piesni na svätú omšu
 • 10.00 h svätá omša, Mons. Tomáš Galis
 • 11.00 – 15.00 h putovanie, katechéza, workshopy, misijný koláč, aktivita v skupinách
 • 15.00 – 16.00 h ruženec

Inštrukcie k priebehu Misijnej púte detí:

 1. Vedúci si vopred rozdelia deti do skupín (11 – 15 detí, 1– 3 vedúci).

V rámci programu bude katechéza v kostole, ktorú budú viesť manželia Danka a Jozef Kudry a aktivita v skupinke.

 1. Pre lepšiu komunikáciu si určite vedúceho autobusu a zdravotníka.
 2. Obetný dar môže priniesť každý účastník. V tomto roku je ním konzerva a odovzdáme ich Diecéznej charite v Žiline.
 3. Je potrebné prísť vo vhodnom oblečení, priniesť si pršiplášte pre prípad dažďa, karimatky na sedenie vonku (prípadne skladacie stoličky), gitary a stravu, vrátane obeda. Nezabudnite deti upozorniť na šiltovky alebo klobúky – slnko už môže pripekať – ako aj na dostatok tekutín
 4. Účastnícky poplatok 1 € za každého účastníka, odovzdáte pri prezentácii v INFO-stánku. Je určený na spevníčky, materiály, ozvučenie a iné výdavky.
 5. Misijným koláčom a trhom chceme pomôcť misiám. Takže každá farnosť môže priniesť koláč, ktorý sa odovzdá na spoločnom mieste a potom sa bude ponúkať sa príspevok, ktorý bude určený na misie – PÁPEŽSKÉ MISIJNÉ DIELA. Podporíme centrum svätého Antona v rwande, kde pôsobí slovenský misionár Vlastimil Chovanec.
 6. Povzbuďme deti a vedúcich, aby sa pred púťou doma zúčastnili na svätej spovedi. Hodinu pred omšou upozornite deti na eucharistický pôst.

Na púť pozvite aj svojho kňaza.

 1. Vedúci sa počas celej púte venujú deťom – motivujú ich k pozornosti, pomáhajú im prežiť púť čo najhlbšie.

Modlime sa, aby aj tohtoročná Misijná púť detí bola pre deti a animátorov požehnaním.

Prihláste sa do 5. mája 2019.

Kontakt:

eRko – Ivan Kňaze: sms: 0905/532 597, ivan@erko.sk.

Šťastnú cestu a pekný deň!

PrihlásenieNávrat späť