05. 02. 2020

Kresťan v dnešnej nemocnici

Katolícka zdravotnícka únia v spolupráci s Duchovnou službou v nemocnici usporadúvajú XV. KONFERENCIU: KRESŤAN V DNEŠNEJ NEMOCNICI

Téma: Život je dar, nie tovar

Dátum konania: 18. apríla 2020

Miesto konania: Mestský úrad Martin, veľká zasadačka, Námestie S. H. Vajanského 1

PROGRAM KONFERENCIE:

 • 8.00 Sv. omša - celebruje mons. Tomáš Galis, žilinský biskup, spolu s kňazmi v pastorácii zdravotníctva na Slovensku vo Farskom kostole sv. Martina v Martine
 • 9.00 Prezentácia – na mieste konania konferencie
 • 9.30 Privítanie
 • 9.45 – 12.30 - 1. blok prednášok + následne moderovaná panelová diskusia po každej prezentácii.
  • 1. Rozhodovanie o zdravotnej starostlivosti v závere života - etické aspekty.
   MUDr. Ondřej Kopecký - vedúci lekár - Centrum podpornej a paliatívnej starostlivosti -
   Všeobecná fakultná nemocnica, Praha
   Prestávka 15 minút
  • 2. Je pre mňa ľudský život naozaj darom? Svedectvo, podnety k sebareflexii
   Želmíra Matlochová - lektorka, inštruktorka sociálnej rehabilitácie, animátorka seniorského programu KLAS, Lučenec
  • 3. Príbeh Božej Prozreteľnosti s Luckou
   Martina Protušová - matka na materskej dovolenke
 • 12.30 O b e d
 • 13.30 – 15.00 2. blok prednášok + následne moderovaná panelová diskusia po každej prezentácii.
  • 4. Mimoriadne zážitky spojené so smrťou a umieraním
   Mgr. et Mgr. Margareta Johnová - psychologička, Zariadenie pre deti, Praha
  • 5. Hodnota človeka v dnešnej dobe
   Mgr. Vladimír Maslák - duchovný správca, Dom OZ Dobrý pastier, Kláštor pod Znievom
 • 15.30 Z á v e r

 

Prihlásenie (registrácia) účastníkovnajneskôr do 12. apríla 2020

e-mail: mariakocis22@gmail.com 
mobil: 0905/502 018

Účastnícky poplatok: 12 € (v hotovosti na mieste pri prezentácii)

Ranné občerstvenie a obed zabezpečený. Ak niekto potrebuje bezlepkovú diétu, je potrebné nahlásiť.

Možnosť ubytovania: Ubytovacie zariadenie, ul. J. Jesenského 25, Martin

tel.: 043/4203.585 ( vrátnica), tel.: 043/4203.584 (vedúca), e-mail: uz@unm.sk

Prihlásenie: najneskôr týždeň pred konferenciou (!). Cena 11,00 €/noc + 1,00 € daň.

Nahrávka z konferencie vo formáte MP3 na web stránke www.kzu.sk alebo na CD MP3 (cena – 2 €/ks).Návrat späť