25. 04. 2022

Formácia akolytov

Diecézna liturgická komisia otvára nový kurz formácie akolytov, ktorý bude prebiehať v Diecéznom centre
od mája 2022 do februára 2023 raz mesačne. Prvé stretnutie bude už 21. mája. Podmienkou je vek aspoň 30 rokov, minimálne 3 roky aktívnej služby pri rozdávaní sv. prijímania. Kto má záujem, nech sa prosím hlási u p. farára čím prv.

Návrat späť