05. 06. 2019

Divadelné popoludnie na Gymnáziu sv. Františka z Assisi v Žiline

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pripravuje pre všetkých priaznivcov divadla divadelné popoludnie v nedeľu 16. júna 2019 v aule školy. 

O 15.00 hod. sa predstavia mladší žiaci s hrou Antona Laučeka Najkrajšia ozvena - Fatima a o 16.00 hod. zahrajú starší žiaci komédiu J.B. Moliéra Zdravý nemocný.

Hra pre deti a mládež Najkrajšia ozvena - Fatima sprítomňuje udalosť stretnutia detí s Pannou Máriou vo Fatime. Hra mala svoju premiéru 14. mája 2019 na celoslovenskom kole biblickej olympiády v Oščadnici a okrem školského predstavenia ju herci divadelného krúžku zahrali aj pre CZŠ Žofie Bosniakovej v Tepličke nad Váhom. Komédia Zdravý nemocný mala školskú premiéru 22. mája 2019. Viac informácií o gymnáziu a jeho aktivitách na www.gsf.sk

Anna PoláčkováNávrat späť