22. 06. 2020

Cyrilometodské dni v Terchovej

V dňoch 3. - 5. júla 2020 Vás pozývame na Cyrilometodské dni do Terchovej

CYRILOMETODSKÉ DNI
XXXI. ročník
TERCHOVÁ 3. – 5. JÚL 2020

PIATOK 3. 7.

16.00 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV

18.15 h
SVÄTÁ OMŠA

Po sv. omši bude sprístupnená panelová výstava, nainštalovaná v kostole pri príležitosti 30. výročia vzniku Cyrilometodských dní

19.30 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
NAŠE JUBILEÁ
Slávnostný program venovaný 440. výročiu prvej písomnej zmienky o obci a 30. výročiu vzniku Cyrilometodských dní a novín Terchová

účinkujú: Peter Cabadaj, Rudolf Patrnčiak, Ján Miho ml., Marián Zajac, Ťažká muzika, Nebeská muzika, Alexandra Ondrušová, Marek Dikoš, Zuzana Patrnčiaková, Veronika Zajacová, Anna Dávidíková
scenár, réžia, moderovanie: Peter Cabadaj

SOBOTA 4. 7.

14.00 h
Terchovská galéria umenia
MILAN OPALKA – SKLO
Vernisáž výstavy spojená s uvedením knihy o jej autorovi

účinkujú: Milan Opalka, Zbojband, Nataša Berešíková, Vladimír Moravčík ml.
vstupný príhovor: Peter Cabadaj

17.00 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša

celebruje: Dr. Emil Turiak – žilinský dekan Gréckokatolíckej cirkvi
spev: Chrysostomos – Gréckokatolícky miešaný zbor pod vedením Martina Škovieru

NEDEĽA 5. 7.

6.30 a 8.30 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

8.30 h
ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE PÁTROVI JOZEFOVI STAŠOVI SDB,
NA FARSKEJ BUDOVE

10.30 h
Kostol svätých Cyrila a Metoda
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA v priamom prenose TV LUX

celebruje: Mons. Tomáš Galis – žilinský diecézny biskup
hra na organe: Janka Patrnčiaková
účinkujú: Repáňovská muzika (sprievod), terchovský ľud

TERCHOVÁ BOLA V ROKU 1990 PRVÝM MIESTOM NA ÚZEMÍ VTEDAJŠEJ ČESKEJ A SLOVENSKEJ FEDERATÍVNEJ REPUBLIKY, KDE SA KONALI CYRILOMETODSKÉ DNI. TENTO ROK JE PODUJATIE PRVÝKRÁT SLÁVENÉ V DIECÉZNEJ SVÄTYNI SV. CYRILA A METODA.

PROGRAM, KTORÝ MUSELI ORGANIZÁTORI ZREDUKOVAŤ, BUDE DÔSLEDNE REŠPEKTOVAŤ OPATRENIA SÚVISIACE S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU.Návrat späť