14. 06. 2019

Cyrilometodské dni 2019 Terchová - 30. ročník

Pozývame vás na jubilejný 30. ročník Cyrilometodských dní do Terchovej. Podujatie sa uskutoční od 2. do 5. júla 2019.

OBEC TERCHOVÁ ● BISKUPSKÝ ÚRAD ŽILINA ● MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO V TERCHOVEJ ● FARSKÝ ÚRAD TERCHOVÁ ● ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ● KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE ● CENTRUM PRE RODINU A MLÁDEŽ, n. o.

CYRILOMETODSKÉ DNI - Jubilejný XXX. ročník TERCHOVÁ 2. – 5. JÚL 2019

UTOROK 2. 7.

16.00 h
Terchovská galéria umenia (budova obecného úradu)
DÁŽĎ PÍSMEN
Výstava rodiny Trizuljakovcov

vystavujúci: Alexander Trizuljak, Eva Trizuljaková, Michaela Klimanová Trizuljaková, Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Klement Trizuljak, Katarína Böhmová, Pavla Lazárková Trizuljaková
účinkujú: Ťažká muzika & Chorus II.
vstupný príhovor: Peter Cabadaj

STREDA 3. 7.

9.00 – 11.00 a 11.30 –14.00 h
Terchovská galéria umenia

ODKAZ CYRILO-METODSKÉHO POSOLSTVA
Medzinárodný odborný seminár

prednášajúci: Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. – nitriansky diecézny biskup, Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. – žilinský diecézny biskup, vladyka Stefan – arcibiskup ochridský a macedónsky, archimandrita Partenij, prof. Gjorge Ivanov (v rokoch 2009 až 2019 prezident Macedónskej republiky), prof. PhDr. Martin Homza, PhD. – Filozofická fakulta UK Bratislava, Mgr. Peter Cabadaj – spoluzakladateľ Cyrilometodských dní v Terchovej, Mgr. Ing. Marián Zajac – zástupca starostu obce Terchová
garant: Mons. Cyril Vasiľ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi


18.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SVÄTÁ OMŠA

19.30 h
Terchovská galéria umenia
CYRILOMETODSKÉ DNI V TERCHOVEJ (1990 - 2019)
Slávnostné uvedenie knižnej publikácie vydanej pri príležitosti XXX. ročníka podujatia

účinkujú: Nebeská muzika, Martin Repáň, Zbojband, Peter Ničík, Rudolf Patrnčiak, Marián Zajac
scenár, réžia moderovanie: Peter Cabadaj

ŠTVRTOK 4. 7.

15.00 h
Vrch Oravcove
KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV


17.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
LITURGIA SV. JÁNA ZLATOÚSTEHO
Gréckokatolícka svätá omša
celebruje: Mons. CYRIL VASIĽ, SJ – sekretár Kongregácie pre východné cirkvi
účinkujú: Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor CHRYSOSTOMOS

19.00 h
Kultúrny dom Andreja Hlinku
Jozef Hollý - KUBO
Predstavenie Terchovského národného divadla
réžia: Vlado Švec

PIATOK 5. 7.

7.00 a 8.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÉ OMŠE

10.30 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda – vrch Oravcove
PROCESIA VERIACICH
účinkujú: terchovský ľud, Spojené muziky terchovské, Dychová hudba STRANIANKA zo Stránskeho

11.00 h
Vrch Oravcove
CYRILO-METODSKÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje: Mons. TOMÁŠ GALIS – žilinský diecézny biskup
hra na organe: Eva Halasová

14.00 – 15.30 h
Námestie Andreja Hlinku
MUZIKA NÁS SPÁJA
účinkujú: SZUŠ AKADÉMIA MUZIKA, DFS Zázrivček, Spojené muziky terchovské a hostia

16.00 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZÁVEREČNÝ GALAKONCERT

účinkujú:
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor a sólisti
Rastislav ŠTÚR, dirigent
Jozef CHABROŇ, zbormajster
Martina MASARIKOVÁ, soprán
Michaela ŠEBESTOVÁ, mezzosoprán
Jozef GRÁF, tenor
Tomáš ŠELC, bas
Štefan Németh-Šamorínsky: BRATISLAVSKÁ OMŠA

Podujatie je venované 1150. výročiu úmrtia sv. Cyrila a 70. výročiu posviacky Farského kostola svätých Cyrila a Metoda v Terchovej

Čestným hosťom xxx. ročníka cyrilometodských dní v terchovej bude vladyka Stefan – arcibiskup ochridský a macedónsky

 

Plagát na stiahnutieNávrat späť