01. 03. 2021

Cyklus prednášok pre snúbencov

v rámci prípravy na manželstvo v Žilinskej diecéze (mimoriadna forma počas pretrvávajúcich pandemických obmedzení)

Prednášky manželov o budovaní manželstva

Forma: ONLINE
Prednášky vedú skúsení manželia, ktorí svojím svedectvom, skúsenosťami a poznaním ponúkajú mladým párom podnety pre dobré budovanie manželstva, na ktoré sa pripravujú.

Viac informácií a prihlášky na termíny nájdete na webovej stránke https://www.domanzelstva.sk/online

7.-21. marec 
(jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.45 v nedeľu 7. marca 14. marca a 21. marca 2021)

28. marec - 18. apríl 
(
jednotlivé prednášky začínajú vždy o 17.45 v nedeľu 28. marca, 11. apríla, 18. apríla 2021)Návrat späť