08. 08. 2019

Celoslovenská púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov

Pozývame Vás na Celoslovenskú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov,
ktorá sa bude konať 29. augusta 2019. Hlavný celebrantom slávenia svätej omše bude Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Program

  • 12.15 h Modlitba krížovej cesty so sprievodom speváckych zborov zo Zliechova, Spišského Bystrého, Lendaku, Šuňavy, Liptovských Sliačov, Hriňovej ...
  • 14.15 h Vystúpenia speváckych zborov z rôznych regiónov Slovenska v tradičných krojoch
  • 14.35 h Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva Kongregácia sestier Božieho milosrdenstva
  • 15.15 h Nábožne piesne - kapela Kollárovci
  • 15.30 h Svätá omša
Hudobno-spevácky sprievod sv. omše Slovenský spevácky zbor Adoremus (Vráble). Po skončení sv. omše vystúpi spevácky zbor Adoremus s ďalšími skladbami. Pred aj počas svätej omše bude vysluhovaná sviatosť zmierenia. 
Organizačné pokyny k príchodu pútnikov v autobusoch a osobných autách, k parkovaniu, výstupu krížovou cestou a výjazdu na 12. etáž lomu budú spresnené na www.krizbutkov.sk.Návrat späť