22. 04. 2020

Biblický kurz pre deti

Dostáva sa vám do rúk kurz, ktorý vám má predstaviť najdôležitejšiu knihu všetkých čias. Preto je aj nazývaná ako Kniha kníh. 
Áno, volá sa Biblia alebo aj Sväté Písmo. A táto Biblia sa skladá z dvoch častí a to zo Starého Zákona a z Nového Zákona.
Biblický kurz pre deti nájdete na stránke Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky


Návrat späť