19. 07. 2021

12. ročník púte starých rodičov

Pozývame Vás na Púť ku Kaplnke sv. Anny do Lednických Rovní
 
 
24. júla 2021 - sobota
 • 18.00 - 20.00 h  spovedanie pri príležitosti púte
 • 18.05 h privítanie a krátke predstavenie programu
 • 18.15 h ruženec s tajomstavmi a litánie k sv. Anne
 • 19.00 h sv. omša, celebruje ThLic. Mgr. Jozef Šoška, cenzor diecézy
 • 20.00 h Eucharistická adorácia pod vedením Tešitiľov Božského srdca
 • 20.45 h Eucharistické požehnanie
 • 21.30 h Chvály
 • 24.00 h sv. omša, celebruje novokňaz František Daško, z Horných Kočkoviec, udelí nám aj novokňazské požehnanie
25. júla 2021 - nedeľa
 • 9.00 h spovedanie, ruženec a litánie k sv. Anne
 • 9.30 h hudobná a liturgická príprava na sv. omšu a oznamy
 • 10.00 h slávnostná sv. omša, celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup (hudobne sprevádza miestny dychovný súbor Medňanka)


VLÁČIK MOTORÁČIK.jpgNávrat späť