12. 07. 2019

10. diecézna púť starých rodičov k sv. Joachimovi a Anne

Žilinská diecéza a Farnosť Lednické Rovne vás pozývajú na duchovné obohatenie a upevnenie viery vo večné a pravé hodnoty života prostredníctvom púte k sv. Joachimovi a Anne.

27. júla 2019 – sobota

 • 18.00 - 20.00 h spovedanie pri príležitosti púte
 • 18.05 h privítanie pútnikov, spovedajúcich kňazov a krátke predstavenie programu
 • 18.15 h ruženec s tajomstvami a spievaným Ave, litánie k sv. Anne
 • 19.00 h sv. omša, celebruje JCDr. PaedDr. Jozef Bagin, PhD., súdny vikár žilinskej diecézy
 • 20.00 h Eucharistická adorácia pod vedením Tešiteľov Božského srdca 
 • 20.45 h Eucharistické požehnanie s Najsvätejšou Sviatosťou oltárnou
 • 23.30 h hudobná príprava na sv. omšu
 • 24.00 h sv. omša, celebruje Mgr. Miroslav Janás, farár Farnosti Lednické Rovne 

28. júla 2019 – nedeľa

 • 9.00 h      spovedanie, ruženec a litánie k sv. Anne
 • 9.30 h    hudobná a liturgická príprava na sv. omšu, prečítanie nedeľných oznamov
 • 10.00 h slávnostná sv. omša, celebruje Jeho Excelencia Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup         
  •       (hudobne sprevádza miestny dychový súbor Medňanka)

Premávanie pútnického historického vlaku

bude zabezpečené počas oboch pútnických dnís nasledovnými nástupnými miestami a časmi odchodu (nájdete i na webovej stránke farnosti www.lednickerovne.fara.sk a na facebooku):

SOBOTA

PRÍCHOD

ODCHOD

ŽELEZNIČNÁ STANICA

PRÍCHOD

ODCHOD

17:45

Trenčianska Teplá

21:15

17:50

17:53

Nemšová

21:08

21:10

17:57

17:57

Borčice

21:04

21:05

18:00

18:01

Bolešov

21:00

21:01

18:05

18:06

Sedmerovec

20:55

20:56

18:11

18:15

Pruské

20:46

20:51

18:20

18:21

Dulov

20:40

20:40

18:26

18:26

Horovce

20:34

20:35

18:30

Lednické Rovne

20:30

NEDEĽA

PRÍCHOD

ODCHOD

ŽELEZNIČNÁ STANICA

PRÍCHOD

ODCHOD

8:30

Trenčianska Teplá

13:27

8:36

8:40

Nemšová

13:18

13:21

8:45

8:46

Borčice

13:12

13:13

8:51

8:52

Bolešov

13:06

13:07

8:57

8:58

Sedmerovec

12:59

13:00

9:03

9:09

Pruské

12:48

12:53

9:15

9:16

Dulov

12:42

12:42

9:22

9:23

Horovce

12:35

12:36

9:29

Lednické Rovne

12:30

Obrázky sv. Anny s modlitbou k sv. Anne budú k dispozícii v sakristii kaplnky sv. Anny.
Návrat späť