Aktuality z charity

Prezentácia charity počas Vianočných trh ...
Prezentácia charity počas Vianočných trhochDiecézna charita Žilina prezentuje činnosť svojich zariadení počas Vianočných trhov na Mariánskom nám. v Žiline v dňoch 14. - 16. decembra 2009 so súhlasom mesta Žilina. Klienti Domu charity sv. Vincenta a Domu charity sv. Kamila v Žiline, vyrobili rôzne vianočné predmety (napr. sviečky, svietniky, ...
Požehnanie kaplnky sv. Martina v Diecéznej c ...
Požehnanie kaplnky sv. Martina v Diecéznej chariteNa sviatok sv. Martina z Tours dňa 11. novembra 2009 Otec biskup Mons. Tomáš Galis požehnal v budove Diecéznej charity Žilina na Predmestskej ulici v Žiline Kaplnku sv. Martina. V príhovore povzbudil zamestnancov k službe všetkým blížnym, ktorí sú okolo nás. Vyzdvihol príklad sv. Martina, ktorý sa n ...
Daruj školské pomôcky
Daruj školské pomôckyFarská charita Turzovka v spolupráci s Mladou charitou www.mladacharita.sk, pripravila zbierku školských potrieb pre deti so sociálne slabších rodín. Zbierka sa niesla pod názvom - DARUJ ŠKOLSKÉ POMÔCKY. Prebiehala v dňoch od 31. 08. do 19. 09. vo farskom kostole. Do zbierky sa mohol zapojiť každ ...
Prvá púť pracovníkov Diecéznej charity Žili ...
Prvá púť pracovníkov Diecéznej charity ŽilinaDuchovné povzbudenie pre zamestnancov charity. „ Lebo nás ženie Kristova láska" ( 2Kor5,14 ) V pondelok 15. júna 2009 sa uskutočnilo stretnutie pracovníkov Diecéznej charity Žilina na pútnickom mieste v Turzovke na hore Živčák. Svätú omšu celebroval novokňaz Michal Melišík s úmyslom požehnania celé ...
Pašie Na to, aby sme sa „zastavili" stačí málo. Na začiatok pôstu sme počúvali slová proroka Joela :„Teraz však - hovorí Pán, obráťte sa ku mne celým svojím srdcom, pôstom i plačom a nárekom, roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľ ...
Fašiangové posedenie pre klientov C ...
Fašiangové posedenie pre klientov Charitatívno-sociálneho centra a Denného azylového centra DiecézneDňa 18. februára sa uskutočnilo fašiangové posedenie pre klientov nášho centra. Fašiangová atmosféra sa niesla už od rána. Klienti sa pripravili, podľa pozvánky dobrou náladou. Všetko vyvrcholilo v čase obeda. Teplý a dobrý obed /guláš a pečivo/nám pripravili Dcéra kresťanskej lásky – „Vincentky“ zo ...
Strana: ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Strana 33 z 34