14. 06. 2016

Zmrzlinové poháre alias Naše mesto 2016

Vďaka celoslovenskému dobrovoľníckemu podujatiu NAŠE MESTO 2016 organizovaného Nadáciou Pontis
bol 10. jún 2016 pre seniorov iný ako bežný deň v Dome charity sv. Kamila v Žiline. Za ideálneho počasia sa desiatka seniorov spolu s niekoľkými dobrovoľníkmi vybrala na prechádzku do mestského lesoparku. Po prechádzke a opekačke pekvapili dobrovoľníci koláčikmi a zmrzlinou aj tých, ktorí v zariadení zostali kvôli svojmu zdravotnému stavu. Ďakujeme zúčastneným dobrovoľníkom a tešíme sa na ďalší vydarený ročník!Návrat späť