01. 06. 2017

Zbierka školských pomôcok 2017

Slovenská katolícka charita (SKCH) pripravila aj v tomto roku veľmi úspešnú zbierku školských pomôcok. 
Uskutoční sa tak už 8. ročník kampane, ktorá pomáha znevýhodneným školákom na Slovensku pripraviť sa na nový školský rok. Vďaka darovaným pomôckam môžu aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier, či detských charitných domovov prísť do školy pripravené, a získať tak šancu na plnohodnotné vzdelanie a lepšiu budúcnosť.

Počas minulých ročníkov sme sa stretli s veľkou štedrosťou konkrétnych ľudí, ako aj celých organizácií, či firiem. Veríme, že aj tento rok vďaka vašej podpore pomôžeme zlepšiť prípravu a vzdelanie tých najzraniteľnejších.

Prinesením školských pomôcok na vybrané zberné miesta podporíte deti a ich rodiny po celom Slovensku.
Môžete tak urobiť počas trvania zbierky od 1. júna do 31. augusta 2017.

Čo je možné darovať?

Darovať je možné nové i použité, no stále funkčné, perá, zošity, pravítka, fixky,
peračníky, školské tašky a všetko to, čo deti v škole môžu pri štúdiu využiť.

Kde môžete veci priniesť?

Školské pomôcky môžete priniesť na vybrané zberné miesta,
ktoré sa nachádzajú v mestách po celom Slovensku.

Zberné miesta:
  • 1. Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 01001 Žilina
    kontakt: Mgr. Michaela Uhrin Sokolíková, charitaza@gmail.com, 041/723 12 34 pondelok-piatok 8.00-15.00 (pracovné dni)
  • 2. Dom charity sv. Krištofa, Kollárova 24, 036 01 Martin
    kontakt: Mgr. Libor Kyška, dchkristof.mt@gmail.com, 043/427 06 51 pondelok-piatok 8.00-12.00 (pracovné dni)
  • 3. Dom charity sv. Gianny, Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
    kontakt: Bc. Eva Ondrušková, dchgianna.ca@gmail.com, 041/432 40 88 pondelok-piatok 8.00-15.00 (pracovné dni)
  • Farská charita Kolárovice, Zberné miesto: kostol sv. Mikuláša, Kontakt: Mgr. Helena Komadová Hôrecka, 0908851682; Každý deň pred alebo po sv. omši;

Podporte nás aj finančne

Činnosť a aktivity SKCH na Slovensku môžete podporiť aj na účet
SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol 2211.

Prispieť môžete aj Online


V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte.

Ján Michalský / oddelenie komunikácie a PR
michalsky@charita.sk
0904 040 561


Návrat späť