05. 06. 2019

Zbierka školských pomôcok

Vďaka darovaným pomôckam budú môcť aj deti zo sociálne slabších rodín, krízových centier a detských domovov na Slovensku prísť do školy pripravené a

získajú tak šancu na plnohodnotné vzdelávanie a lepšiu budúcnosť. Pomôž nám naplniť ďalšiu tašku a prines nové alebo používané, ale stále funkčné: tašky zošity fixky pravítka peračníky pastelky nožnice perá a všetko, čo môžu deti v škole pri štúdiu využiť.

1. jún – 15. september 2019

 Návrat späť