26. 11. 2021

Zbierka na Charitu v Žilinskej diecéze

Lockdown sa nás všetkých opätovne dotýka. 

Diecézna charita Žilina potrebuje v tomto čase zatvorených kostolov našu pomoc. Je tu prvá adventná nedeľa, počas ktorej sa má konať Adventná zbierka na Charitu. Prispejte prosím do zbierky na účet: SK55 0900 0000 0051 4610 5190, VS: 111. Alebo si vyberte inú možnosť podpory, na plagáte dole sú viaceré spôsoby / šek, QR kód, odovzdanie kňazovi pri individuálnej pastorácii. ĎAKUJEME!

poukaz-blizko-1536x750.jpg


Na stiahnutie

ad2a56aa-1bd9-4a0f-accf-087f32ecd6ac.jpegNávrat späť