20. 03. 2020

Vyhlásenie Diecéznej charity Žilina k mimoriadnej situácii

Ako cirkevná charitatívna organizácia a zároveň poskytovateľ viacerých sociálnych služieb, 

rešpektujeme a podporujeme nariadenia kompetentných orgánov. Zodpovedne pristupujeme k realizácii potrebných opatrení v službách núdznym. Preventívne opatrenia sme vykonali hneď na začiatku, pripravujeme plány krízových opatrení pre každú službu…

To, s čím zápasíme, je nedostatok ochranných pomôcok pre zamestnancov, dobrovoľníkov a klientov a výpadok zamestnancov v niektorých službách. Napriek tomu sme nezatvorili žiadne služby a zabezpečujeme aj rozvoz potravinových balíkov v 6 okresoch. Za najohrozenejšiu skupinu považujeme popri senioroch ľudí bez domova, pre ktorých je nevyhnutné z verejných zdrojov zabezpečiť ubytovanie v prípade izolácie a karantény. Prijímame opatrenia, aby aj v prípade zhoršenia situácie bolo postarané o tých, ktorí sú najzraniteľnejší.

Aktívne sú aj mnohé farské charity, ktoré zabezpečujú šitie ochranných rúšok, zbierky potravín a donášku nákupov pre odkázaných… Vyzývame k prejavom solidarity vo farnostiach. Prejavme záujem o núzdnych vo svojom okolí, buďme aktívni. Táto náročná skúška je pre nás zároveň veľká príležitosť!

Prežívame situácie, ktoré sú pre nás nové. Mnohí majú obavy, každého sa to nejako dotýka a musí sa s tým vysporiadať vo svojom srdci. Nie je čas, aby sme šírili paniku, ale ani zľahčovali. Je potrebné, aby sa každý z nás v dôvere obracal k Bohu, ktorý má východisko. Je čas, aby sme sa učili počúvať, podporovať sa, vzájomne si prejavovať milosrdenstvo.

Nevieme, čo nás ešte čaká, do akých situácií sa každý z nás dostane, ale vždy je to výzva obrátiť sa , zmeniť myslenie. Každý môže na svojom mieste prispieť, aby sme, my aj tí, ktorým slúžime, prežívali túto náročnú skúšku v Božom pokoji a milosrdenstve.Návrat späť