20. 05. 2022

Vydarená brigáda

Ďakujeme všetkým úžasným dobrovoľníkom, ktorí prišli na avízovanú brigádu domu na Kuzmányho ulici v Žiline,
ktorá bude slúžiť ako Centrum podpory. Všetko išlo ako po masle, veľká vďaka za každú podanú ruku, ste naozaj skvelí …spojili sa ukrajinské a slovenské srdcia a tiež ruky v práci. Je nádherné, ako nás dal všetkých dobrý Pán Boh dokopy… Diecéznu charitu + skvelí ľudia z Ukrajinského domu + od Kapucínov + priatelia a dlhodobo osvedčení dobrovoľníci… Vzniká krásne Božie dielo, veľmi sa z toho tešíme a chválime Pána celým srdcom
Návrat späť