07. 12. 2020

Voľné pracovné miesto

Diecézna charita Žilina ponúka pracovné miesto: SPRÁVCA BUDOVY, ÚDRŽBÁR, KURIČ
Miesto výkonu práce: 
 • Dom charity sv. Kamila, Žilina a Dom charity sv. Vincenta, Žilina
Pracovný pomer na polovičný úväzok
Mzda: 370 € / mesačne
Termín nástupu do zamestnania: 01.02.2021

Požiadavky:
 • vodičský preukaz typu B
 • doklady podľa vyhlášky č. 208/2009 Z. z.:
  • odborná spôsobilosť na obsluhu vyhradeného technického zariadenia (preukaz)
  • odborná spôsobilosť na vykonávanie činností (osvedčenie)
 • organizačné a komunikačné schopnosti, pracovné nasadenie
 • kresťanské a sociálne cítenie, empatia, rešpektovanie dôstojnosti každého človeka
Stručný popis práce:
 • vykonávanie bežnej údržby, opráv a kontroly stavu budovy
 • vykonávanie drobných elektroinštalačných a zámočníckych prác
 • zabezpečovanie bežnej prevádzky kotolne
Žiadosť a životopis zasielať poštou alebo e-mailom do: 31. decembra 2020
Kontakt: Diecézna charita Žilina, Predmestská 12, 010 01 Žilina
tel.: 041/ 723 12 34
e-mail: charitaza@gmail.com


Návrat späť