20. 05. 2022

VĎAČNÍ

VĎAČNÍ ZA ĎAKOVANIE…                        
POĎAKOVANIE všetkým, najmä našej čerstvo ocenenej Katke Bobuľovej s obrovským srdcom, vedúcej Domu charity sv. Kamila.

Návrat späť