18. 11. 2016

V Skalitom pripravujú vznik farskej charity

Na misijnú nedeľu dňa 23. októbra 2016 sme navštívili Farnosť Skalité na pozvanie miestneho farára Jozefa Možiešika.
Po slávení eucharistie sme veriacim priblížili činnosť charitných zariadení v diecéze, rôzne projekty pre núdznych a účinnú pomoc v rámci siete farských charít. Mnohí vyjadrili záujem o vznik farskej charity v Skalitom. Aktuálne existuje v rámci Žilinskej diecézy 16 farských charít s rôznorodou činnosťou na pomoc druhým.Návrat späť