20. 05. 2014

Učíme sa dôvere...

Priestory kláštora redemptoristov v Kostolnej-Záriečie pri Trenčíne na tri dni obsadila charita.
V dňoch 15.-17. mája 2014 sa už po štvrtý krát uskutočnila duchovná obnova pre zamestnancov Diecéznej charity Žilina. Hlavnou témou prednášok bolo prežívanie slobody, dôvery a odovzdanosti podľa Božej vízie, ktorými nás sprevádzala sr. Dária z komunity Blahoslavenstiev. Okrem prednášok bol priestor pre osobné ticho, modlitbu, spoločné slávenie Eucharistie, adoráciu, vzájomné rozhovory, film a v neposlednom rade spoločensko-zábavný večer plný úsmevných úloh a hier. Vytvorili sme spoločenstvo 37 ľudí, ktorí sa rozhodli investovať do prehĺbenia vzťahu s Bohu a medzi sebou navzájom. Veru, oplatilo sa. Čas vnútornej obnovy a oddychu nás posilnil na ceste našej služby núdznym. Učí nás odovzdať prítomný okamžik, každý náš prejav služby Bohu Otcovi, ktorý má moc premeniť ho na dobro pre nás a druhých.

Návrat späť