29. 05. 2017

Štvrté kolo potravinovej pomoci

Diecézna charita Žilina pokračovala v distribúcii potravinových a hygienických balíkov počas mája 2017. 
V štvrtom kole sme rozdali 1767 potravinových balíkov pre 1072 ľudí v núdzi a tiež 842 hygienických balíkov pre 541 osôb. Prijímatelia tejto pomoci majú trvalý pobyt v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Martin, Turčianske Teplice, Ilava a Púchov.
 
Vďaka tejto forme pomoci sme pomohli mnohým naplniť ich najzákladnejšiu potrebu pre život a tiež sme im mohli poskytnúť sociálne poradenstvo v rôznych zložitých situáciách, v ktorých sa nachádzajú. Program potravinovej a materiálnej pomoci, ktorý je hradený zo zdrojov EÚ, bude prebiehať do roku 2020. Veríme, že aj prostredníctvom neho pomôžeme mnohým ďalším.
Viac informácií nájdete www.potravinovapomoc.sk


Návrat späť