20. 05. 2022

Stretnutia s farskými charitami

V týchto dňoch prebiehajú stretnutia s farskými charitami, ktorých máme v Žilinskej diecéze 33.Zoznamujú s novou koordinátorkou Evkou.

Po náročnom období obmedzení sú plní nových nápadov a túžbynapĺňať evanjeliové posolstvo lásky a služby medzi tými, ktorí sú imnajbližšie – vo svojich farnostiach.Tešíme sa na spoločnú cestu a vyprosujeme Božie požehnanie a milosti pri budovaní charitného diela.

Na fotke: Zástupcovia FCH Ladce, FCH Beluša, FCH Ilava


Návrat späť