09. 01. 2019

Streetwork v Žiline a okolí

V druhej polovici decembra sociálni pracovníci Domu charity sv. Vincenta v Žiline navštívili niekoľko desiatok provizórnych obydlí ľudí bez domova v odľahlých častiach mesta.
Každoročne sa týmto spôsobom snažia mapovať situáciu týchto ľudí a poskytnú im potravinový balík, šatstvo, hygienu. Ide o ľudí dlhodobo zdržiavajúcich sa na ulici, ktorí nevyužívajú služby nášho zariadenie – teplé jedlo, nocľaháreň, sprchu a šatník. Prichádzame k nim s ponukou pomoci. Tento rok sme navštívili 30tich a pozvali sme ich na štedrú večeru v našom zariadení.

Návrat späť