18. 11. 2016

Spomienka na zosnulých klientov

V oktáve spomienky na verných zosnulých sme slávili svätú omšu za všetkých klientov Diecéznej charity Žilina,
ktorí zomreli v uplynulom roku. Na spoločnej modlitbe v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline sa dňa 8. novembra 2016 stretli pozostalí zosnulých a zamestnanci charitných zariadení. Následne bolo pre všetkých zúčastnených pripravené občerstvenie v blízkom pastoračnom centre N3.

Návrat späť