12. 11. 2018

Spomienka na zosnulých 2018

Dňa 5. novembra 2018 sme v Žiline spomínali na všetkých zosnulých ľudí, o ktorých sa starali zamestnanci 
a dobrovoľníci Diecéznej charity Žilina za uplynulé roky. Tradične sa v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline konala sv. omša a po nej stretnutie pre pozostalých. Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie.

Návrat späť