08. 11. 2017

Spomienka na zosnulých

V pondelok 6. novembra 2017 sme si pripomenuli všetkých zosnulých, o ktorých sa zamestnanci Diecéznej charity Žilina starali počas uplynulých rokov.
Za všetkých zosnulých bola obetovaná svätá omša, po ktorej nasledovalo spoločné stretnutie s pozostalými. Všetkým vyprosujeme Boží pokoj!

Návrat späť