10. 10. 2018

Spoločná púť charít v Zákamennom

Dňa 5. októbra 2018 sa konala tradičná púť zamestnancov, dobrovoľníkov a podporovateľov charity z celého Slovenska v Zákamennom na Orave. 
Program púte začal svätou omšou, ktorú celebroval spišský biskup Mons. Štefan Sečka, pokračoval modlitbou ruženca, návštevou hrobu biskupa Jána Vojtašáka, kultúrnym pásmom a občerstvením. K niekoľkým stovkám účastníkov sme sa pridali aj my zamestnanci Diecéznej charity Žilina a strávili sme príjemný čas v charitnom spoločenstve.


Návrat späť